Settings
Light Theme
Dark Theme

Episode 64: Ord forløser ikke alt

Episode 64: Ord forløser ikke alt
Jun 24, 2023 · 40m 24s

Der er tidspunkter i de fleste menneskers liv, hvor ord ikke rækker. Sorg og store følelser æder ord, ligesom man undertiden kan gå og rumle ordløst rundt med en fornemmelse...

show more
Der er tidspunkter i de fleste menneskers liv, hvor ord ikke rækker. Sorg og store følelser æder ord, ligesom man undertiden kan gå og rumle ordløst rundt med en fornemmelse eller en skævhed i et før-sprogligt område, der skal have sin tid.

På et tidspunkt kommer ordene og ræsonnementet så måske, men den tid det tager at nå derhen, er vi ikke vant til at give os selv eller andre i en tid, da kommunikation og samtale og terapi synes at være svaret på alle mellem-menneskelige udfordringer.

Alle religioner opererer med begrebet "mystikken". Det er det som hænder, men som ord ikke kan eller skal favne. Det, som bare er.

Advarsel: Denne podcast-episode 64 er alt andet end ordløs - for den runder både grønlændernes nogle menneskers manglende evne til smalltalk, ægtefællers forskellige behov for at tale følelser, Anders Agger som kommer til kort i en kommunikation og danseren Isadora Duncans tragiske død og hendes tab af tre børn.

Nævnt i episoden:
show less
Information
Author Livstykker
Website -
Tags
-

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search