00:00
13:42
O pasado 2023 foi o centenario do Seminario de Estudos Galegos. Mulleres como Carmiña Sierra ou Pura Lorenzana son só algúns exemplos das mulleres progresistas e galeguistas que realizaron os seus estudos no Seminario.
O pasado 2023 foi o centenario do Seminario de Estudos Galegos. Mulleres como Carmiña Sierra ou Pura Lorenzana son só algúns exemplos das mulleres progresistas e galeguistas que realizaron os seus estudos no Seminario. read more read less

about 1 month ago #mulleres, #podcast, #santiago