Settings
Light Theme
Dark Theme

Een buitensporige godslastering

Een buitensporige godslastering
Dec 15, 2019 · 28m 4s
Volgens de heidelbergse catechismus en de dordtse leerregels is Christus NIET genoeg voor jouw zaligmaking. Volgens de Nederlandse geloofsbelijdenis is dat een buitensporige godslastering!
Information
Author TSABS Nederland
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Podcast Cover

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search