00:00
46:57
KONUK

Cem Kansu - https://www.linkedin.com/in/cemkansu/

LİNKLER

- Luis von Ahn: Massive-scale online collaboration - https://www.ted.com/talks/luis_von_ahn_massive_scale_online_collaboration/transcript?language=tr
- How Duolingo Built a $700 Million Company Without Charging Users - https://producthabits.com/duolingo-built-700-million-company-without-charging-users/

NELER KONUŞTUK

- CAPTCHA / reCAPTCHA ile Duolingo'nun ne bağlantısı var
- Duolingo nasıl para kazanıyor
- Oyunlaştırmanın (Gamification) üründeki önemi
- Duolingo'nun bağlılık (retention) grafiği
- Hangi bağlılık metriklerini takip ediyorlar
- Kullanıcı segmentasyonunu nasıl yapıyorlar
- Dil bilimcilerle nasıl çalışıyorlar
- Ekip organizasyon & ürün odaklı kültürü
- Ürün geliştirme süreçleri
- Oyunlardan nasıl ilham alıyorlar
- Ciro vs etkileşim (engagement) dengesi
- Uzun vadeli bakabilme
- PM'likten VP of Product'a geçiş
KONUK Cem Kansu - https://www.linkedin.com/in/cemkansu/ LİNKLER - Luis von Ahn: Massive-scale online collaboration - https://www.ted.com/talks/luis_von_ahn_massive_scale_online_collaboration/transcript?language=tr - How Duolingo Built a $700 Million Company Without Charging Users - https://producthabits.com/duolingo-built-700-million-company-without-charging-users/ NELER KONUŞTUK - CAPTCHA / reCAPTCHA ile Duolingo'nun ne bağlantısı var - Duolingo nasıl para kazanıyor - Oyunlaştırmanın (Gamification) üründeki önemi - Duolingo'nun bağlılık (retention) grafiği - Hangi bağlılık metriklerini takip ediyorlar - Kullanıcı segmentasyonunu nasıl yapıyorlar - Dil bilimcilerle nasıl çalışıyorlar - Ekip organizasyon & ürün odaklı kültürü - Ürün geliştirme süreçleri - Oyunlardan nasıl ilham alıyorlar - Ciro vs etkileşim (engagement) dengesi - Uzun vadeli bakabilme - PM'likten VP of Product'a geçiş read more read less

3 years ago