00:00
21:01
Hvad er det for et værens modus, der præger Claras selvbevidsthed?
Hvad er det hun forholder sig til og hvilke associationer benytter hun sig af i forhold til at træffe et valg?
Det kan være voldsomt problematisk for Clara, at skulle hente associationer fra sin dysfunktionelle barndom for at løse nutidige udfordringer.
Erfaringer, der består af misbrug og vold, og som hendes far har skabt og hun har spejlet sig i.

Lyt til denne ca. 20 minutters podcast, hvor Clara fortæller og jeg hjælper hende med at opnå forståelse for den adfærd hun har vist ved brug af psykoeducationelle metoder.
Hvad er det for et værens modus, der præger Claras selvbevidsthed? Hvad er det hun forholder sig til og hvilke associationer benytter hun sig af i forhold til at træffe et valg? Det kan være voldsomt problematisk for Clara, at skulle hente associationer fra sin dysfunktionelle barndom for at løse nutidige udfordringer. Erfaringer, der består af misbrug og vold, og som hendes far har skabt og hun har spejlet sig i. Lyt til denne ca. 20 minutters podcast, hvor Clara fortæller og jeg hjælper hende med at opnå forståelse for den adfærd hun har vist ved brug af psykoeducationelle metoder. read more read less

4 years ago #hash, #misbrug, #psykoeducation, #psykologi, #terapi, #vold, #voldeligepiger