Settings
Light Theme
Dark Theme

בשביל דְּגֵי הים התיכון / אֶרי דֶה לוּקָה

בשביל דְּגֵי הים התיכון / אֶרי דֶה לוּקָה
May 10, 2023 · 56s
הסופר, העיתונאי, המשורר והמתרגם האיטלקי, ארי דה לוקה, משלב בדרך קבע מחויבות חברתית בכתיבה שלו ועוסק לעתים קרובות בסוגיות הקשורות להגירה. ברבים מכתביו, מבקש דה לוקה לעורר מודעות בנושאים כגון זרמי הנדידה הגדולים והאקלים ההיסטורי העדין השורר כיום באגן הים התיכון. בהקשר זה מתמקם השיר "בשביל דגי הים תיכון", אותו חיבר המשורר במרץ 2023, כדי לזכור את קורבנות הים בכלל ואת האסון שהתרחש בקוטרו, בפרט. השיר נכתב כתגובה לאירוע טרגי שקרה בלילה שבין ה-25 ל-26 בפברואר 2023, כאשר 80 מתוך 180 המהגרים שהצטופפו בענייה מעץ קטנה שיצאה לים מטורקיה, טבעו למוות במרחק של כמה מאות מטרים ספורים מחוף סטקאטו די קוטרו שבקלבריה. 33 מהם היו ילדים ושל רבים מבניהם היה בין מספר חודשים עד 12 שנה.בימים אלה, תרגמה מרים שוסטרמן פדובאנו את השיר של ארי דה לוקה לעברית ואותו היא הקריאה עבור פרק חדש בסדרת הפודקסטים "קולות מהמכון האיטלקי לתרבות בתל אביב".הפודקסטים של המכונים האיטלקיים לתרבות של תל אביב וחיפה נותנים במה למגוון קולות מהתרבות האיטלקית. כל הפודקסטים זמינים בספוטיפיי ובשפרייקר. האזנה ערווה!קחו כולכם ואִכלו מהם.
אלה גופיהם שהוּשטחוּ
בזרועות פרושות לרווחה על קרקעית הים.
על האדמה הם נצלבו,
כעת הם של הים ושלכם, הדגים.
קחו כולכם ואִכלו מהם,
אל תותירו דבר,
אף לא אחד ממיתרי הקול
שזעקו ברוח.
עשו זאת לזכרנו -
הנשארים על הגדה.
הניחו לרשתות להיתפס בכם
כדי להימכר בדוכן של שוק,
מקום שנמכרו בו השורדים.
על שולחנותינו הערוכים בשפעת מזונות
תהיו גם אתם.
אתם שאכלתם מהם לָשוֹבע, אֶתכם נֹאכל ולא נותיר.
שִמרו על אִדרה* אחת בשביל גרונותינו,
הסירו אותה מזר האבודים.
 עצם של דג בארמית
Information
Author IIC Tel Aviv
Website -
Tags
-

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search