00:00
13:07
EPISODIO 03. TEMPORADA 01
A Ilustración foi un movemento intelectual e cultural xurdido a mediados do s. XVII, mais que tivo a súa auxe no s. XVIII, até o punto de ser considerado o século das Luces. Os seus compoñentes sentaron as bases ideolóxicas de quen se van erguer contra o Antigo Réxime.

Música da sintonía: http://audionautix.com/ (The voyage, PennyWhistle, TriumphantReturn).
As músicas de Facemoshistoria:
https://musopen.org/
J. Haydn, Sinfonía nº 104 en D maior “Londres”:
https://musopen.org/music/1274/franz-joseph-haydn/symphony-no104-in-d-major-london-hobi104/
EPISODIO 03. TEMPORADA 01 A Ilustración foi un movemento intelectual e cultural xurdido a mediados do s. XVII, mais que tivo a súa auxe no s. XVIII, até o punto de ser considerado o século das Luces. Os seus compoñentes sentaron as bases ideolóxicas de quen se van erguer contra o Antigo Réxime. Música da sintonía: http://audionautix.com/ (The voyage, PennyWhistle, TriumphantReturn). As músicas de Facemoshistoria: https://musopen.org/ J. Haydn, Sinfonía nº 104 en D maior “Londres”: https://musopen.org/music/1274/franz-joseph-haydn/symphony-no104-in-d-major-london-hobi104/ read more read less

7 years ago #galego, #historia, #ilustración, #podcast, #s.xviii