Settings
Light Theme
Dark Theme

Amin Tysani från Vivalla är i fastighetsbranschen

Amin Tysani från Vivalla är i fastighetsbranschen
Mar 2, 2020 · 18m 9s

Amin Tysani är uppväxt i Vivalla och har startat företag i fastighetsbranschen. Här berättar han om sin uppväxt, sin syn på förorten, möjligheter och sitt företagande.

show more
Amin Tysani är uppväxt i Vivalla och har startat företag i fastighetsbranschen. Här berättar han om sin uppväxt, sin syn på förorten, möjligheter och sitt företagande.
show less
Information
Author Radio14
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search