00:00
14:05
«Francuz» Aleksandr Tikšajkiněń «Urozket́» knigastont́ jovtnema. Sajgušoń Tanäń mirdezě jomaś kulävtomo vojnasont́ – tortingesěnt́. Kadovst́ tetävtomo kavto tejteŕkat Anä dy Vera. Kunsolotano, jalgat, koda ěräst́ avat-tejtert́ mirdevteme – tetävtomo. Čaŕkudtäno mejś jovtnemant́ lemezě «Francuz». Kunsolotano dy arsetäno, jalgat. sede, kodamo škaś -ěrämoś uĺneś nejke «Pobedadont́» meele! Lovny Boläeń Syreś.
«Francuz» Aleksandr Tikšajkiněń «Urozket́» knigastont́ jovtnema. Sajgušoń Tanäń mirdezě jomaś kulävtomo vojnasont́ – tortingesěnt́. Kadovst́ tetävtomo kavto tejteŕkat Anä dy Vera. Kunsolotano, jalgat, koda ěräst́ avat-tejtert́ mirdevteme – tetävtomo. Čaŕkudtäno mejś jovtnemant́ lemezě «Francuz». Kunsolotano dy arsetäno, jalgat. sede, kodamo škaś -ěrämoś uĺneś nejke «Pobedadont́» meele! Lovny Boläeń Syreś. read more read less

4 years ago #boläeń, #francuz, #tikšajkin, #urozket́