Settings
Light Theme
Dark Theme

#97 - Piotr Raźny – człowiek nie musi być idealny!

#97 - Piotr Raźny – człowiek nie musi być idealny!
Sep 12, 2023 · 16m 40s
Piotr Raźny stworzył markę Człowiek (nie)idealny, aby wspierać ludzi w dążeniu do celu w nieidealny sposób. Zobacz, jak to może pomóc Tobie.
Information
Author Michał Bloch
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search