Settings
Light Theme
Dark Theme

6 - 2021 - Filosof Jørgen Pedersen om ulikhet og fordeling

6 - 2021 - Filosof Jørgen Pedersen om ulikhet og fordeling
Jun 18, 2021 · 33m 32s

Vi tenker gjerne at Norge, og andre skandinaviske land, er karakterisert av liten økonomisk ulikhet, sammenlignet med andre land. Men med nye ulikhetsdata fra OECD, Credit Suisse og vårt eget...

show more
Vi tenker gjerne at Norge, og andre skandinaviske land, er karakterisert av liten økonomisk
ulikhet, sammenlignet med andre land. Men med nye ulikhetsdata fra OECD, Credit Suisse og
vårt eget SSB ser vi at formuesulikheten i Norge er på omtrent samme nivå som land som
Storbritannia.

I denne episoden av Pengeland har vi besøk av filosof Jørgen Pedersen. Han forsker på ulike forståelser av hva som er rettferdig fordeling og hvordan dette henger sammen med forståelser av hva som er «rettferdig skatt». I 2019 ga han ut boken "Rettferdig fordeling og rettferdig skatt", som nå også er tilgjengelig i engelsk utgave.

Vi snakket med Jørgen blant annet om hvordan filosofer tilnærmer seg spørsmål om økonomisk ulikhet og hvilken rolle skatt kan spille i å oppnå et rettferdig samfunn.

Programledere: Peter Ringstad og Ingrid Hjertaker,
Miks og musikk: Kristoffer Lislegaard.

Episodenoter:
Boka omtalt i episoden:
Pedersen, Jørgen (2019): Rettferdig fordeling og rettferdig skatt. Bergen. Fagbokforlaget
SSBs analyse av ulikhet i Norge: https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/ulikheten-betydelig-storre-enn-statistikken-viser

Episodebilde: Johnny Miller/Unequal scenes. https://www.flickr.com/photos/globallandscapesforum/44707907602
show less
Information
Author Pengeland
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search