00:00
68:21
Historia miasta Gaza
3300 - 3000 p.n.e. - Egipcjanie zbudowali fortecę
2500 - 2250 p.n.e. - tereny te zasiedlili Kananejczycy
XVII p.n.e. - ponownie Egipcjanie (15 dynastia Hyksosów)
XII p.n.e. - przybywają Filistyni (prawdopodobnie z Krety)
około 600 p.n.e. Nabuchodonoroz II przegrał bitwę z faraonem Neho II
529 p.n.e. Kambyzes I (ojciec Cyrusa Wielkiego) próbował, ale nie zdobył Gazy
332 p.n.e. - Gaza zdobyta i zniszczona przez Aleksandra Wielkiego
I wiek p.n.e. - miasto dostaje się pod panowanie Nabatejczyków, później niszczy je król kapłan Aleksander Jannaj
w 63 p.n.e. te tereny zdobył Pompejusz Wielki i oddał Gazę Aulusowi Gabiniuszowi
w 30 p.n.e. - Oktawian August przekazał Gazę Herodowi Wielkiemu

w 66 spalili też Gazę podczas powstania
w 130 miasto odwiedził Hadrian, zbudowano świątynię Zeusa
około 250 p.n.e. chrześcijaństwo do Gazy sprowadził cesarz Filip I Arab
303 - prześladowania Dioklecjana
402 - chrześcijanie prześladują pogan
465-528 - Prokop z Gazy nazywany chrześcijańskim sofistą
635 - 637 - trzyletnie oblężenie i zdobycie Gazy przez muzułmanów
wcześniej miał tam mieszkać pradziadek Mahometa i jego teść
672 - trzęsienie ziemi
1100 - Krzyżowcy odbili Gazę
1149 - Baldwin III zbudował w Gazie zamek, a okoliczne tereny dał Templariuszom
zmienił też wielki meczet w Katedrę św. Jana
Saladyn dwukrotnie zdobywał Gazę, ostatecznie Templariusze mu ją oddali za swojego wielkiego mistrza (Gérard de Ridefort)
w 1192 zdobył je Ryszard Lwie Serce, ale oddał Saladynowi w 1193
1260 - Mongołowie zniszczyli Gazę (bitwa pod Legnicą 1241)
1294 - trzęsienie ziemi
1299 - ponownie Mongołowie niszczą Gazę
1516 - Turcy Otomańscy
1832 - Egipt
1917 - trzy bitwy Turków z Brytyjczykami (dwie pierwsze przegrali Brytyjczycy, ale wygrali trzecią)
1920 - Brytyjczycy
1948 - Egipt (w tym roku powstał Izrael)
1967 - Izrael (po wojnie 6-dniowej)
1993 - Palestyna - Strefa Gazy (Gaza Strip)


Historia miasta Gaza 3300 - 3000 p.n.e. - Egipcjanie zbudowali fortecę 2500 - 2250 p.n.e. - tereny te zasiedlili Kananejczycy XVII p.n.e. - ponownie Egipcjanie (15 dynastia Hyksosów) XII p.n.e. - przybywają Filistyni (prawdopodobnie z Krety) około 600 p.n.e. Nabuchodonoroz II przegrał bitwę z faraonem Neho II 529 p.n.e. Kambyzes I (ojciec Cyrusa Wielkiego) próbował, ale nie zdobył Gazy 332 p.n.e. - Gaza zdobyta i zniszczona przez Aleksandra Wielkiego I wiek p.n.e. - miasto dostaje się pod panowanie Nabatejczyków, później niszczy je król kapłan Aleksander Jannaj w 63 p.n.e. te tereny zdobył Pompejusz Wielki i oddał Gazę Aulusowi Gabiniuszowi w 30 p.n.e. - Oktawian August przekazał Gazę Herodowi Wielkiemu w 66 spalili też Gazę podczas powstania w 130 miasto odwiedził Hadrian, zbudowano świątynię Zeusa około 250 p.n.e. chrześcijaństwo do Gazy sprowadził cesarz Filip I Arab 303 - prześladowania Dioklecjana 402 - chrześcijanie prześladują pogan 465-528 - Prokop z Gazy nazywany chrześcijańskim sofistą 635 - 637 - trzyletnie oblężenie i zdobycie Gazy przez muzułmanów wcześniej miał tam mieszkać pradziadek Mahometa i jego teść 672 - trzęsienie ziemi 1100 - Krzyżowcy odbili Gazę 1149 - Baldwin III zbudował w Gazie zamek, a okoliczne tereny dał Templariuszom zmienił też wielki meczet w Katedrę św. Jana Saladyn dwukrotnie zdobywał Gazę, ostatecznie Templariusze mu ją oddali za swojego wielkiego mistrza (Gérard de Ridefort) w 1192 zdobył je Ryszard Lwie Serce, ale oddał Saladynowi w 1193 1260 - Mongołowie zniszczyli Gazę (bitwa pod Legnicą 1241) 1294 - trzęsienie ziemi 1299 - ponownie Mongołowie niszczą Gazę 1516 - Turcy Otomańscy 1832 - Egipt 1917 - trzy bitwy Turków z Brytyjczykami (dwie pierwsze przegrali Brytyjczycy, ale wygrali trzecią) 1920 - Brytyjczycy 1948 - Egipt (w tym roku powstał Izrael) 1967 - Izrael (po wojnie 6-dniowej) 1993 - Palestyna - Strefa Gazy (Gaza Strip) read more read less

3 months ago #arabowie, #baldwin, #brytyjczycy, #egipt, #filistyni, #gaza, #herod, #izrael, #juda, #kananejczycy, #meczet, #mongołowie, #nabuchodonozor, #palestyna, #palestyńczycy, #pompejusz, #turcy, #zeus, #żydzi