00:00
26:18
Hva er felles for norsk sjøfart, Mongolia og Scandinavian Star?
– jo, bekvemmelighetsflagg!

Visste du at skipsfarten lurer seg unna enorme summer i skatt ved å låne fattige land sine flagg? At norske lover ikke gjelder ombord i utenlandske skip som ferdes i norsk farvann? Og at man fortsatt ikke med sikkerhet vet hvem som var de reelle eierne av Scandinavian Star da skipet ble påtent?

Alla Pozdnakova, professor ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo, Jan Harsem, talsperson for Støttegruppen for etterlatte og overlevende etter Scandinavian Star og Stian Grøthe, direktør for politikk og samfunnskontakt i Sjømannsorganisasjonene i Norge, er intervjuet. I tillegg presenterer Monica Olsen episodens masteroppgave, om IKEAs skatteplanlegging.

Musikken er lånt fra Bensound (http://www.bensound.com/royalty-free-music).
Foto: R~P~M (Flickr/CreativeCommons)
Hva er felles for norsk sjøfart, Mongolia og Scandinavian Star? – jo, bekvemmelighetsflagg! Visste du at skipsfarten lurer seg unna enorme summer i skatt ved å låne fattige land sine flagg? At norske lover ikke gjelder ombord i utenlandske skip som ferdes i norsk farvann? Og at man fortsatt ikke med sikkerhet vet hvem som var de reelle eierne av Scandinavian Star da skipet ble påtent? Alla Pozdnakova, professor ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo, Jan Harsem, talsperson for Støttegruppen for etterlatte og overlevende etter Scandinavian Star og Stian Grøthe, direktør for politikk og samfunnskontakt i Sjømannsorganisasjonene i Norge, er intervjuet. I tillegg presenterer Monica Olsen episodens masteroppgave, om IKEAs skatteplanlegging. Musikken er lånt fra Bensound (http://www.bensound.com/royalty-free-music). Foto: R~P~M (Flickr/CreativeCommons) read more read less

7 years ago #bekvemmelighetsflagg, #flagsofconvenience, #ikea, #scandinavianstar, #skatteplanlegging