Settings
Light Theme
Dark Theme
Apr 1, 2020 · 21m 5s

Rzeczywistość postkoronawirusowa. W tym odcinku 4 inspiracje dla gastro po resecie, choć w części również możliwe do rozważenia teraz: 1. Autorskie produkty, kooperatywy 2. Inny model sprzedaży - defragmentacja flagowych...

show more
Rzeczywistość postkoronawirusowa. W tym odcinku 4 inspiracje dla gastro po resecie, choć w części również możliwe do rozważenia teraz:

1. Autorskie produkty, kooperatywy
2. Inny model sprzedaży - defragmentacja flagowych potraw, convenience DIY
3. Lepsze wykorzystanie smartfonów do zamawiania online, bookowania i płacenia
4. Testowanie rozwiązań na niskim poziomie ryzyka - koncepcja „dwóch pięter”
show less
Information
Author Stacja Innowacja
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search