Settings
Light Theme
Dark Theme

2/2016 Hva er prisen for en hemmelighet?

2/2016 Hva er prisen for en hemmelighet?
Jun 30, 2016 · 22m 23s

Panama Papers er selve prakteksempelet på hvordan journalistikk på sitt beste kan avsløre finansielle hemmeligheter. En forutsetning for korrupsjon og skattejuks er nemlig at det finnes finansielle systemer som sikrer...

show more
Panama Papers er selve prakteksempelet på hvordan journalistikk på sitt beste kan avsløre finansielle hemmeligheter. En forutsetning for korrupsjon og skattejuks er nemlig at det finnes finansielle systemer som sikrer hemmelighold – som skatteparadiser. Et botemiddel mot disse systemene er åpenhet, og det er her journalistikk blir et viktig verktøy. Men det er også det som gjør at journalister har et av verdens farligste yrker.

Vi intervjuet de norske journalistene Nina Torset Selbo og Sigurd Bjørnestad i Aftenposten, og Roman Anin, journalist og redaktør for gravejournalistikk i Novaya Gazeta, om hvordan de har jobbet med Panama Papers. Jan Gunnar Furuly, styreleder i SKUP, beskriver status for journalister verden over, og Birthe Eriksen, universitetslektor ved Norges Handelshøyskole og korrupsjonsekspert forklarer begrepet hemmeligholdsjurisdiksjon.

Musikken er lånt fra http://www.bensound.com/royalty-free-music

Foto: Nicolas Alejandro (Flickr/Creative Commons)
show less
Information
Author Pengeland
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search