Settings
Light Theme
Dark Theme

1 - 2022 - Skatteavtaler som tvangstrøye

1 - 2022 - Skatteavtaler som tvangstrøye
Jan 19, 2022 · 45m 37s

Frarøver vi fattige land muligheten til å skattlegge selskap? Utviklingsland har signert tusenvis av bilaterale skatteavtaler, til tross for at dette tilsynelatende kun begrenser deres muligheter til å skattlegge multinasjonale...

show more
Frarøver vi fattige land muligheten til å skattlegge selskap?

Utviklingsland har signert tusenvis av bilaterale skatteavtaler, til tross for at dette tilsynelatende kun begrenser deres muligheter til å skattlegge multinasjonale selskap.

I denne episoden av Pengeland utforsker vi dette paradokset sammen med skatteforsker Martin Hearson.

Han har nylig gitt ut boken «Imposing Standards, The North-South Dimension to Global TaxPolitics». Hearson forteller oss blant annet om hva som skjedde da han irriterte på seg en byråkrat som forhandler skatteavtaler på vegne av Storbritannia.

Vi spør også: Ville utviklingsland vunnet på å avslutte alle sine skatteavtaler? Og hvordan står det til med Norges avtaler med utviklingsland?

Programledere: Peter Ringstad og Julie Kristine Wood.
Miks og musikk: Kristoffer Lislegaard.
Bilde: Wiki Commons

Episodenoter:
Boken til Martin Hearson, som er tilgjengelig via Open Access: https://martinhearson.net/imposing-standards/

Tax Treaties Explorer – den interaktive nettsiden med oversikt over skatteavtaler med utviklingsland: https://www.treaties.tax/en/

International Centre for Tax and Development (ICTD) : https://www.ictd.ac/
show less
Information
Author Pengeland
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search