Settings
Light Theme
Dark Theme

#054 8a.pl - Bogusław Kowalski. Akceptacja ryzyka w górach.

#054 8a.pl - Bogusław Kowalski. Akceptacja ryzyka w górach.
Aug 17, 2021 · 43m 39s

Wspinanie, w każdej swojej formie, może być ryzykowne, a popełnienie błędy może mieć poważne konsekwencje. Czy jako wspinacze rozmawiamy ze sobą i swoimi bliskimi o tym, co może się stać...

show more
Wspinanie, w każdej swojej formie, może być ryzykowne, a popełnienie błędy może mieć poważne konsekwencje. Czy jako wspinacze rozmawiamy ze sobą i swoimi bliskimi o tym, co może się stać w górach czy skałkach? Czy zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za osobę z którą umawiamy się na wspinanie? Czy wiemy o konsekwencjach prawnych czy finansowych które mogą się z tym wiązać? Na te trudne tematy rozmawiamy z Bogusławem Kowalskim - instruktorem Polskiego Związku Alpinizmu, byłem szefem Komisji Szkolenia PZA, Komisji Wypadków PZA i biegłym sądowym z zakresu wypadków wspinaczkowych.
show less
Information
Author 8a.pl
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search