Settings
Light Theme
Dark Theme

023 - Przygotowania do świąt i kalendarz adwentowy

023 - Przygotowania do świąt i kalendarz adwentowy
Nov 17, 2020 · 1h 3m 57s

🎄🎄 Grudzień to wyjątkowy czas, niezależnie od tego czy jesteśmy wierzący czy też nie, to w naszej kulturze głęboko osadzone są przygotowania do świąt. Długie wieczory sprzyjają celebracji i budowaniu...

show more
🎄🎄 Grudzień to wyjątkowy czas, niezależnie od tego czy jesteśmy wierzący czy też nie, to w naszej kulturze głęboko osadzone są przygotowania do świąt. Długie wieczory sprzyjają celebracji i budowaniu relacji. 🎄🎄
⭐ O pomysłach jak możemy to robić i inspiracjach z całego świata rozmawiają Paulina Zawadzka i Marta Lewkowicz

show less
Information
Author Katarzyna Frenczak-Sito
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search