หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด - อ. วศิน

หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด - อ. วศิน

Category: Religion
Created by: CitconcuD
833 Plays 833 Plays 112 Downloads 112 Downloads
เรียนรู้เรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนากับ อ.วศิน อินทสระ ชัดเจนและเข้าใจง่าย ยิ่งฟังยิ่งลึกซึ้งแตกฉาน ปัญญาทางธรรมเพิ่มพูน ขอเชิญฟังและดาวน์โหลดได้ครับ ^ ^
Copyright 2017 - Spreaker Inc. - Create a podcast - San Francisco, CA
Help