BNKD Ewangelia Jana, rozdział 13, wersy 6-10 część 2

BNKD Ewangelia Jana, rozdział 13, wersy 6-10 część 2