Lomachenko v Lopez agreed!! Yarde v Spelman preview!!

Lomachenko v Lopez agreed!! Yarde v Spelman preview!!