״התקשורת מפריזה בכוחה. אין היום צעירים מתחת לגיל 35 שרואים בטלוויזיה חדשות"

״התקשורת מפריזה בכוחה. אין היום צעירים מתחת לגיל 35 שרואים בטלוויזיה חדשות"