גיל שישים, הסיפורים מאחורי השירים - והרגע שבו חשבה לפרוש: ריטה בריאיון אישי לניר יהב

גיל שישים, הסיפורים מאחורי השירים - והרגע שבו חשבה לפרוש: ריטה בריאיון אישי לניר יהב