The Prototype - E3 2021 - Day 3 Recap (Intellivision, Take-Two Interactive, Capcom, & More)

The Prototype - E3 2021 - Day 3 Recap (Intellivision, Take-Two Interactive, Capcom, & More)