107. Svenskarna först, eller inte?

107. Svenskarna först, eller inte?