Ep. 25. Castelli, Città Incantate e Principesse. Miyazaki e lo Studio Ghibli.

Ep. 25. Castelli, Città Incantate e Principesse. Miyazaki e lo Studio Ghibli.