#01 PREPODKASTOLUDIUM – słowo wstępu na przywitanie

#01 PREPODKASTOLUDIUM – słowo wstępu na przywitanie