Episode 8: Phil Barnett of Barnett Energy Development LLC

Episode 8: Phil Barnett of Barnett Energy Development LLC