Gianavello, bandito valdese - Puntata 12 - Epilogo

Gianavello, bandito valdese - Puntata 12 - Epilogo