Punto Fermo 01- L'IDIOTA, di Elif Batuman

Punto Fermo 01- L'IDIOTA, di Elif Batuman