Wiersz na poniedziałek. Nie pozwól rozpłynąć się skupieniu

Wiersz na poniedziałek. Nie pozwól rozpłynąć się skupieniu