Wiersz na poniedziałek. Nieobejmowalność światów – a mimo to próbujemy

Wiersz na poniedziałek. Nieobejmowalność światów – a mimo to próbujemy