021 - Zdalne zarządzanie firmą/zespołem, Marek Jankowski, Mała Wielka Firma

021 - Zdalne zarządzanie firmą/zespołem, Marek Jankowski, Mała Wielka Firma