011 - Efektywność w firmie/zespole, test Gallupa, talenty, Dominik Juszczyk

011 - Efektywność w firmie/zespole, test Gallupa, talenty, Dominik Juszczyk