[עושים נדל"ן] מחיר למשתכן מת. מה הלאה?

[עושים נדל"ן] מחיר למשתכן מת. מה הלאה?