שפות תוכנה - סמול טוק, מונופול והעתיד [עושים תוכנה]

שפות תוכנה - סמול טוק, מונופול והעתיד [עושים תוכנה]