364: 4004 - המיקרו-מעבד ששינה את העולם [עושים היסטוריה]

364: 4004 - המיקרו-מעבד ששינה את העולם [עושים היסטוריה]