NP #026 - ten z 1 częścią wywiadu o kontrolach UODO w firmach, które straciły dane osobowe klientów

NP #026 - ten z 1 częścią wywiadu o kontrolach UODO w firmach, które straciły dane osobowe klientów