La crescita (Ft. Naomi Kohashi)

12E
La crescita (Ft. Naomi Kohashi)