Advent, 29 nov, ett nådens år

Advent, 29 nov, ett nådens år