029 - Rok 2020 w e-Commerce - jak wyglądał moimi oczami?

029 - Rok 2020 w e-Commerce - jak wyglądał moimi oczami?