011 - Kryzys to czas na działanie - Jakub Czyżkowski

011 - Kryzys to czas na działanie - Jakub Czyżkowski