Money Coaching: Jak wyceniać nasze usługi i produkty? Rozmowa z Izą Kaźmierczak (PL)

Money Coaching: Jak wyceniać nasze usługi i produkty? Rozmowa z Izą Kaźmierczak (PL)