ST 057: Rick Ferri – Dlaczego większość inwestorów powinna inwestować pasywnie?

ST 057: Rick Ferri – Dlaczego większość inwestorów powinna inwestować pasywnie?