ZFO 058: Łukasz Pałka - street photo

ZFO 058:  Łukasz Pałka - street photo