ZFO 048: Michał Treutler - portret w klimacie malarskim

ZFO 048: Michał Treutler - portret w klimacie malarskim