KM 079: Czy pandemia COVID-19 będzie miała wpływ na zmiany w pielęgniarstwie w Polsce?

KM 079: Czy pandemia COVID-19 będzie miała wpływ na zmiany w pielęgniarstwie w Polsce?