#02, Obeležavanje dana studenata, Goran Minić i Margareta Smiljanić

#02, Obeležavanje dana studenata, Goran Minić i Margareta Smiljanić