00:00
13:15
Smittevernoverlege Jørn Åge Longva og lege Håkon Kravdal gir oss gode tips mot antibiotikaresistens.
Smittevernoverlege Jørn Åge Longva og lege Håkon Kravdal gir oss gode tips mot antibiotikaresistens. read more read less

4 years ago #antibiotika, #helse, #helsemøreogromsdal