#177 Jak zmienić kurs po kilkunastu latach w korporacji?

#177 Jak zmienić kurs po kilkunastu latach w korporacji?